1. december 2005

Flowmodeller

Flowmodeller som værktøj er den visuallisering, som kæder processer sammen.

Flowmodeller kan enten bruges for enkelte processer/afdelinger eller for hele virksomheder. Styrken ligger i man sikre at alle ender mødes og at ting kommer i den rigtige rækkefølge.

Enten som enkeltstående eller som overbygning på eksisterende procedurer, kvalitets-/ledelsessystemer etc. kan flowmodeller udbygges med at linke op til underliggende beskrivelser og eller systemer, så man derved dobbelttjekker at processer/procedurer hænger sammen og ikke har huller.

Top